Hale produkcyjne – na co zwrócić uwagę podczas projektowania i budowy

Sporządzenie projektu hali produkcyjnej jest bardzo ważnym etapem całego procesu inwestycyjnego. Właściwie sporządzony projekt oraz odpowiednio skoordynowana budowa hali jest w stanie zapewnić inwestorowi możliwie maksymalną wydajność, efektywność i ergonomię procesów produkcyjnych. Na co należy zwrócić uwagę podczas projektowania i budowy hali produkcyjnej?

Koncepcja architektoniczno-technologiczna hali

Projektowanie hali produkcyjnej rozpoczyna się od dokładnego określenia koncepcji architektoniczno-technologicznej. Zawiera ona rozlokowanie maszyn i linii produkcyjnych, wskazuje m.in. rozmieszczenie mediów – takich jak: gaz, energia elektryczna, woda czy instalacje odprowadzające ścieki – niezbędnych do realizacji procesów produkcyjnych zachodzących w hali.

Budowa hali produkcyjnej musi być przeprowadzana zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej budynków (ppoż.) by zapewniać właściwą wytrzymałość ogniową obiektu. Projekt hali powinien więc mieć właściwą klasę odporności ogniowej, drogi ewakuacyjne oraz brać pod uwagę warunki pracy personelu.

Optymalizacja na etapie projektowym

Projektowanie hali to doskonały moment na optymalizację nie tylko kosztów inwestycji, ale również rozwiązań usprawniających procesy produkcyjne. Proces technologiczny powinien być zaplanowany i logicznie ułożony już na etapie projektu konstrukcji hali produkcyjnej. Projekt hali powinien określać ścieżki wejścia i wyjścia produktów, zależnie od specyfiki procesu produkcyjnego prowadzonego w obiekcie.

Składowanie materiałów i ochrona przeciwpożarowa

Jednym z ważniejszych aspektów podczas planowania konstrukcji hali produkcyjnej jest przygotowanie odpowiedniego miejsca do składowania materiałów na potrzeby produkcji. Hala powinna być tak zaprojektowana, by spełniała wszelkie normy ochrony ppoż., dlatego też musi mieć wydzielone strefy, w których składowane są materiały łatwopalne i niebezpieczne.

Co więcej, wznoszona hala produkcyjna powinna zostać wyposażona w odpowiednią ilość pomieszczeń socjalno-technicznych związanych z procesami produkcji. Są to np. pomieszczenia kontroli jakości czy pokoje kierownika produkcji, mistrza, brygadzistów itp.

Montaż suwnic w hali produkcyjnej

Montaż suwnic należy uwzględnić już na etapie koncepcji architektoniczno-technologicznej. Projekt powinien określać, czy suwnica będzie pracowała tylko w części produkcyjnej, czy już od momentu wpływu towarów do hali. Ważny jest też zakres pracy i maksymalne obciążenie suwnic.

Konstrukcja i fundamenty w hali

Podczas projektowania hali produkcyjnej należy ustalić – w zależności od wagi maszyny – czy zasadne jest zastosowanie oddzielnego fundamentu pod daną maszynę, czy możliwe jest posadowienie jej bezpośrednio na posadzce.

Projekt hali produkcyjnej musi uwzględniać także rodzaj obudowy ścian i dachu oraz posadzki w zależności od rodzaju produkcji, np. w przypadku hal, w których odbywać się będzie produkcja żywności należy spełnić wymogi sanitarne, zgodnie z zasadami HACCP.

Podsumowanie

Projektowanie i budowa hali produkcyjnej wymaga kompleksowego podejścia oraz odpowiednio zaplanowanych i skoordynowanych działań, zgodnie z potrzebami Inwestora i aktualnie obowiązującymi przepisami. Chcąc mieć pewność, że inwestycja przebiegnie sprawnie, warto postawić na doświadczonego wykonawcę hal przemysłowych, oferującego usługi generalnego wykonawstwa.

Artykuł sponsorowany.

[Głosów:1    Średnia:5/5]