magazyn

Mało kiedy zdajemy sobie z tego sprawę, ale nasze firmy i mieszkania są w zasadzie różnej wielkości magazynami. Przechowujemy w nich swoje rzeczy osobiste, materiały biurowe, komputery, sprzęt RTV i AGD, książki czy ubrania. Dom, czyli miejsce, które traktujemy jako centrum swojego życia, w swojej istocie jest naszym najważniejszym magazynem. O ile jednak w przypadku ogniska domowego rolę magazynu skutecznie może pełnić piwnica, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej sprawa nie wygląda już tak jednoznacznie.

Jakie są rodzaje magazynów?

Istnieje wiele klasyfikacji magazynów uwzględniających różne kryteria. Najczęściej stosowany podział dotyczy konstrukcji takiego obiektu. Magazyny otwarte to przestrzenie, które generalnie nie mają zadaszenia. Chodzi o wszelkiego rodzaju składowiska, składy, pryzmy i place. Nadają się do przechowywania przedmiotów i urządzeń odpornych na warunki atmosferyczne. Są to także najłatwiejsze powierzchnie magazynowe do wynajęcia.

Magazyny do wynajęcia półotwarte posiadają już zadaszenie, ale nie muszą mieć postawionych ścian bocznych. To wszelkiego rodzaju szopy i wiaty, w których można przechowywać towar odporny na temperaturę i ruchy powietrza. Dach stawia się w takiej sytuacji dlatego, że przechowywane rzeczy należy chronić przed opadami atmosferycznymi. Wynajem powierzchni magazynowych tego rodzaju jest już nieco utrudniony, ale wciąż dość prosty.

Wreszcie na rynku spotykamy się z magazynami zamkniętymi, które zapewniają przechowywanemu w nich towarowi odpowiednią temperaturę, wilgotność powietrza, zadymienie, nasłonecznienie itd. To różnego typu budynki – piętrowe i pozbawione pięter, rampowe i bez ramp, piwnice czy bunkry.

Specyficzną grupą magazynów są magazyny specjalne, które służą do przechowywania określonych kategorii towarów. Najczęściej są to podtypy magazynów zamkniętych (przechowalnie roślin, chłodnie) lub specjalistyczne miejsca do składowania takich towarów jak chemikalia, broń, materiały wybuchowe, łatwopalne i promieniotwórcze.

Z uwagi na ich wysokość, magazyny dzieli się na magazyny niskiego składowania (do około 4 metrów), średniego składowania (pomiędzy 4 a 7 metrów) oraz wysokiego składowania (powyżej 7 metrów). Wysokość przestrzeni magazynowej jest bardzo istotna, ponieważ zależy od niej sposób poruszania się po magazynie. Czasami będzie to po prostu zwykła drabina, a innym razem – różnego rodzaju ciężki sprzęt.

Powyższy podział jest związany, z innym. Wśród magazynów wyróżnia się bowiem magazyny naziemne (większość) i magazyny podziemne. Do tych drugich dostęp jest zdecydowanie bardziej utrudniony. Najczęściej wykorzystuje się je do przechowywania substancji niebezpiecznych lub potencjalnie szkodliwych. Często występują przy laboratoriach lub w ramach jednostek wojskowych.

Najbardziej interesującym podziałem z punktu widzenia przedsiębiorcy jest rozróżnienie funkcji poszczególnych magazynów. Popularne magazyny celne służą do przechowania towaru przed załatwieniem formalności podatkowych. Nieco podobny charakter mają magazyny konsygnacyjne prowadzone przez służbę celną. Magazyn produkcyjny często stawiany jest przy hali produkcyjnej, ponieważ przechowywane są w nim komponenty potrzebne w procesie produkcji. Magazyn dostawczy z kolei polega na przyjmowaniu i wysyłaniu towarów w określonej kolejności (np. przy sprzedaży internetowej). Wyróżnić możemy także magazyny przeładunkowe (położone w miejscu przeładunku towarów), rozdzielcze (gdzie rozdziela się towary dla różnych przedsiębiorstw) oraz kontenerowe.

Magazyny logistyczne

Specyficznym rodzajem magazynów są magazyny logistyczne, które posiadają różne funkcje i budowę, a łączy je przede wszystkim to, że są wykorzystywane w szeroko rozumianej działalności logistycznej. Zawierają najbardziej atrakcyjne powierzchnie magazynowe do wynajęcia, ponieważ położone są przeważnie w kluczowych punktach na trasach dostawczych.

Wynajem powierzchni magazynowych nie jest prostą sprawą właśnie przez liczbę różnych rodzajów magazynów. Dlatego przed podjęciem ostatecznej decyzji w tym temacie należy rozważyć, która kategoria najlepiej spełni nasze oczekiwania.

[Głosów:0    Średnia:0/5]