Wpływ polityki monetarnej na rynki walutowe

Rynek transakcji Forex jest zależny od wielu czynników mikro- i makroekonomicznych. Oparty jest on na handlu walutami i w dużej mierze zależy od polityki monetarnej kraju emitenta waluty. W wielu przypadkach nie tylko decyzje, ale nawet same wypowiedzi przedstawicieli banków centralnych mogą wpłynąć na kurs danej waluty.

Czym zajmują się banki centralne?

Banki centralne są to instytucje, które odpowiadają za funkcjonowanie systemu bankowego oraz prowadzenie polityki monetarnej kraju. Z założenia banki centralne są apolityczne i skupiają się tylko na finansowym aspekcie funkcjonowania państwa. Tylko bank centralny może emitować pieniądze i w ten sposób regulować jego podaż w gospodarce. W Polsce bankiem centralnym jest Narodowy Bank Polski, w Stanach Zjednoczonych jego odpowiednikiem jest System Rezerw Federalnych. Unia Europejska jako związek państw również posiada swój bank centralny EBC, który zarządza Euro oraz prowadzi politykę pieniężną i gospodarcza UE.

Najbardziej odczuwalne działania banków centralnych polegają na kontrolowaniu, a najczęściej ograniczaniu, inflacji. Oprócz drukowania lub skupowania pieniądza z rynku, banki centralne korzystają także z innych instrumentów polityki pieniężnej takich jak zmiany bazowych stóp procentowych czy kontrolę rezerw.

Jak polityka monetarna wpływa na rynki walutowe

Podejmując decyzje na szczeblu krajowym, instytucje te mają znaczy wpływ na wartość waluty. Największy wpływ na rynki walutowe NBP ma zmieniając bazowe stopy procentowe. Najważniejsza w Polsce jest tzw. stopa referencyjna. Dla światowego rynku walutowego najistotniejsza jest stopa funduszy federalnych w USA oraz stopa refinansowa w strefie waluty Euro (mówimy o strefie, gdyż nie na całym obszarze Unii Europejskiej została ona wprowadzona).

Zależność polityki monetarnej bardzo dobrze obrazuje indeks S&P500. W trakcie obowiązywania niskich stóp procentowych giełda amerykańska rosła na poziomie setek procent. Niskie oprocentowanie powoduje, że nie opłaca się trzymać pieniędzy na lokatach w bankach, więc pieniądze trzeba zainwestować w inne instrumenty finansowe, np. akcje albo właśnie waluty.

Ryzyka, jakie wiążą się z polityką monetarną

Skoro już wykazaliśmy związek rynków walutowych z polityką monetarną, można wskazać ryzyka z tym związane. Gdy polityka monetarna kraju jest stabilna, powoduje, że wahania na rynku walutowym z niej wynikające są niewielkie. Mamy wtedy do czynienia ze zdrowym rynkiem finansowym, regulowanym gospodarczymi prawami popytu i podaży. Gdy gospodarka kraju emitującego walutę jest niestabilna, pociąga za sobą nieprzewidywalną politykę monetarną, co spowoduje trudne do przewidzenia wahania na rynku Forex dla tej pary walutowej.

Musimy pamiętać, że jak sama nazwa wskazuje, pary walutowe składają się z dwóch walut. Dlatego w naszych analizach należy uwzględnić politykę monetarną obu emitentów.

Najczęściej majory, czyli główne pary walutowe oparte na dolarze amerykańskim, są stabilne i wahania są niewielkie. Ogranicza to ryzyko, jednak ewentualne zyski również są mniejsze. W przypadku par egzotycznych ryzyko nagłych decyzji monetarnych jest większe. Większe ryzyko oznacza wyższy zysk przy jednoczesnym większym prawdopodobieństwie straty. Poszerzając naszą wiedzę na tematy gospodarek, których walutami chcemy handlować, zmniejszamy ryzyko podjęcia złych decyzji. Niestety, nigdy nie możemy wyeliminować potencjalnych strat.

[Głosów:1    Średnia:5/5]