Norma ISO 9001 jest bardzo popularna na całym świecie zarówno wśród prywatnych firm, jak i instytucji państwowych, czy nawet organizacji pozarządowych. Aby prawidłowo ją wdrożyć i utrzymywać należy dobrze się do tego przygotować.

Jak wdrożyć ISO 9001?

Pierwszym krokiem jest zweryfikowanie obecnego systemu zarządzania w organizacji pod kątem zgodności z wymogami normy ISO 9001. Można to zrobić poprzez poddanie się tzw. audytowi wstępnemu. Taką kontrolę przeprowadza niezależny audytor z jednostki certyfikującej, który specjalizuje się w tej normie. Innym sposobem jest ocena systemu zarządzania jakością przez własnych pracowników, którzy posiadają odpowiednią wiedzę z tego tematu. Po takiej wstępnej weryfikacji należy przeprowadzić wszelkie zmiany organizacyjne i formalne, aby dostosować działanie firmy do wymogów ISO 9001. Ponadto konieczne jest też przeprowadzanie szkolenia ISO dla pracowników różnych szczebli, aby zapoznali się z system i praktycznym wdrożeniem jego zasad w odniesieniu do ich codziennych obowiązków. Należy także sporządzić całą dokumentację systemową, a przede wszystkim opracować Księgę Jakości. Całość zmian nadzoruje pełnomocnik kierownictwa ds. systemu zarządzania jakością. Jest to osoba, która ukończyła odpowiednie szkolenia ISO i  jest odpowiedzialna za wdrożenie oraz sam proces certyfikacji systemu ISO 9001. Kiedy działanie organizacji jest już dostosowane do zasad ISO 9001 można zgłosić się na audyt certyfikacyjny.

Utrzymanie systemu w organizacji

Wspomniany już wcześniej pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością jest także odpowiedzialny za utrzymanie systemu na odpowiednim poziomie oraz jego ciągłe doskonalenie. Pomaga mu w tym audytor wewnętrzny, który zgodnie z harmonogramem kontroluje działanie wdrożonych rozwiązań. Audytor przygotowuje, przeprowadza i raportuje wyniki audytu po przejściu dedykowanego szkolenia ISO. Dzięki wspólnej pracy tych dwóch specjalistów wszelkie niezgodności są szybko zauważanie i naprawiane. Ponadto system jest na bieżąco udoskonalany.

[Głosów:1    Średnia:5/5]