Jak obliczyć wskaźnik należności?
Jak obliczyć wskaźnik należności?

Jak obliczyć wskaźnik należności?

Jak obliczyć wskaźnik należności?

W dzisiejszym artykule omówimy, jak obliczyć wskaźnik należności i dlaczego jest to istotne dla firm i przedsiębiorców. Wskaźnik należności jest jednym z kluczowych wskaźników finansowych, który pomaga ocenić zdolność firmy do pobierania należności od swoich klientów.

Co to jest wskaźnik należności?

Wskaźnik należności to miara, która określa, jak szybko firma jest w stanie pobrać należności od swoich klientów. Jest to istotne, ponieważ im krótszy okres, w jakim firma otrzymuje płatności, tym lepiej dla jej płynności finansowej. Wskaźnik należności jest wyrażany w dniach i mierzy średni czas, jaki upływa od momentu wystawienia faktury do momentu otrzymania płatności.

Jak obliczyć wskaźnik należności?

Aby obliczyć wskaźnik należności, należy zastosować prostą formułę. Wzór ten wygląda następująco:

Wskaźnik należności = (Średnie należności / Sprzedaż kredytowa) * 365

Gdzie:

  • Średnie należności to suma należności od klientów podzielona przez liczbę dni.
  • Sprzedaż kredytowa to całkowita wartość sprzedaży na kredyt w danym okresie.
  • 365 to liczba dni w roku.

Przykład:

Załóżmy, że firma XYZ ma średnie należności w wysokości 50 000 zł i sprzedaż kredytową w wysokości 200 000 zł. Aby obliczyć wskaźnik należności, musimy podzielić 50 000 zł przez 200 000 zł, a następnie pomnożyć wynik przez 365. Otrzymamy:

(50 000 zł / 200 000 zł) * 365 = 91,25

Wskaźnik należności dla firmy XYZ wynosi 91,25 dni.

Dlaczego wskaźnik należności jest ważny?

Wskaźnik należności jest ważny dla firm z kilku powodów. Po pierwsze, pomaga ocenić zdolność firmy do pobierania należności od klientów. Im krótszy okres, w jakim firma otrzymuje płatności, tym lepiej dla jej płynności finansowej. Dłuższy okres oczekiwania na płatności może prowadzić do problemów finansowych, takich jak brak środków na bieżące wydatki.

Ponadto, wskaźnik należności może być również wskaźnikiem efektywności działu sprzedaży. Jeśli firma ma długi okres oczekiwania na płatności, może to oznaczać, że dział sprzedaży zawiera umowy z klientami o słabej zdolności kredytowej lub nieprawidłowo ocenia ryzyko związane z udzielaniem kredytu.

Wskaźnik należności jest również przydatny w porównywaniu firmy z innymi przedsiębiorstwami w branży. Pozwala to ocenić, czy firma jest w stanie pobierać należności szybciej niż konkurencja. Jeśli wskaźnik należności firmy jest wyższy niż średnia branżowa, może to wskazywać na problemy z zarządzaniem należnościami.

Jak poprawić wskaźnik należności?

Jeśli firma ma wysoki wskaźnik należności i chce go poprawić, istnieje kilka strategii, które może zastosować:

  1. Wprowadzenie polityki ścisłego zarządzania należnościami, takiej jak skracanie terminów płatności dla klientów.
  2. Monitorowanie należności i podejmowanie szybkich działań w przypadku opóźnień w płatnościach.
  3. Weryfikacja zdolności kredytowej klientów przed udzieleniem kredytu.
  4. Wprowadzenie systemu premii dla działu sprzedaży, który nagradza szybkie pobieranie należności.
  5. Współpraca z firmami windykacyjnymi w przypadku długotrwałych problemów z płatnościami.

Podsumowując, wskaźnik należności jest ważnym narzędziem do oceny zdolności firmy do pobierania należności od klientów. Obliczanie wskaźnika należności i monitorowanie go regularnie może pomóc firmom w zarządzaniu płynnością finansową i identyfikowaniu obszarów do poprawy. Pamiętaj, że każda firma jest inna, dlatego ważne jest dostosowanie strategii zarządzania należnościami do indywidualnych potrzeb i warunków firmy.

Aby obliczyć wskaźnik należności, wykonaj następujące kroki:

1. Zidentyfikuj całkowitą kwotę należności, którą dłużnik ma do zapłacenia.
2. Określ termin płatności dla tych należności.
3. Oblicz odsetki za opóźnienie, jeśli płatność nie zostanie dokonana w terminie.
4. Dodaj odsetki do całkowitej kwoty należności.
5. Podziel otrzymaną sumę przez liczbę dni opóźnienia, aby obliczyć wskaźnik należności.

Link tagu HTML do strony https://www.stazmalzenski.pl/ można utworzyć w następujący sposób:

Kliknij tutaj

[Głosów:0    Średnia:0/5]