Kredyt studencki

Wiele młodych osób marzy o tym, aby iść na studia i rozwijać się w ulubionym kierunku. Niestety bardzo często hamują ich przed tym finanse oraz to, że nie poradziliby sobie oni z wydatkami. Nie jest to jednak powód, aby całkowicie rezygnować ze swojego marzenia o rozpoczęciu nauki na uczelni wyższej. Wynajem mieszkania, zakup materiałów do nauki, a także codzienne potrzeby można opłacić za pomocą kredytu studenckiego. Warto zastanowić się nad tym rozwiązaniem, jeśli Twoją jedyną szansą na podjęcie studiów jest pomoc finansowa od banku. Razem ze Spłata Kredytów podpowiadamy, czym jest kredyt studencki, na czym polega i kto może go otrzymać.

Kto może dostać kredyt studencki?

O taki rodzaj kredytu mogą ubiegać się studenci uczelni publicznych i niepublicznych niezależnie od tego, czy studiują w systemie dziennym, wieczorowym czy zaocznym. Taki produkt finansowy przysługuje studentom do ukończenia 30 roku życia lub doktorantom do ukończenia 35 roku życia. Ważny jest także dochód na członka rodziny. Kredyt studencki ma za zadanie wesprzeć uczniów z mniej zamożnych domów i dać im szanse na lepszą przyszłość. Z tego względu każdego roku ustalana jest maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta. Jeśli kwota ta zostanie przekroczona, to student nie będzie kwalifikował się do otrzymania takiego finansowania.

Na jaki okres udzielany jest kredyt studencki?

Kredyt studencki udzielany jest na czas studiów, a jego spłata następuje po upływie 2 lat od ukończenia nauki. Maksymalny okres, na który można dostać kredyt nie może przekroczyć 6 lat. W przypadku doktorantów można go jednak przedłużyć o maksymalnie 4 kolejne lata. Kredyt jest wypłacany w ratach miesięcznych, nie dłużej niż przez 10 miesięcy w roku akademickim. Nie jest on wypłacany w okresie urlopu z przyczyn zdrowotnych lub ważnych przyczyn losowych. Kwoty takiego kredytu mogą być różne, a student może dostawać co miesiąc kilkaset złotych, a w niektórych przypadkach nawet 1000 zł. W trakcie trwania kredytu można wnioskować o zmianę wysokości przyznawanej raty.

Jak otrzymać kredyt studencki?

Na sam początek należy wybrać bank, w którym będziesz mieć aktywne zobowiązanie. Następnie należy złożyć wniosek tak jak o każdy inny produkt finansowy. Konieczna jest wizyta w banku oraz okazanie niezbędnych dokumentów. Formularz wniosku należy pobrać z banku, w którym ubiegamy się o uzyskanie kredytu studenckiego. Pozostała część procesu odbywa się właściwie bez naszego udziału – bank przetwarza nasze dane i wydaje odpowiednią decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu kredytu.

Aby kredyt studencki przyznawany był na okres kilku semestrów, każdy student musi dwa razy w roku pokazać pracownikowi banku podbitą legitymację studencką. Jeśli chodzi o wymagane dokumenty, to będzie to: zaświadczenie z uczelni, dokument potwierdzający udział w rekrutacji, dokument wskazujący na dochody w rodzinie studenta oraz dokumenty związane z zabezpieczeniem kredytu.

Poręczenie kredytu

Aby otrzymać kredyt studencki, kredytobiorca musi posiadać poręczyciela. Taka osoba w razie potrzeby spłaci za nas całe zobowiązanie, jeśli my nie będziemy tego w stanie zrobić https://splatakredytow.pl/. Poręczycielem studenta może zostać osoba z jego rodziny. Istnieje także możliwość, aby kredyt studencki poręczył Bank Gospodarstwa Krajowego lub Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Może to być duża pomoc dla studentów, którzy nie mają rodziców lub nikt z ich bliskich nie chce zgodzić się na poręczenie.

[Głosów:0    Średnia:0/5]