cena faktoring

Wokół faktoringu narosło przez lata wiele mitów. Jednym z nich jest wysoka cena. Przedsiębiorcy, a zwłaszcza ci, którym odmówiono kredytu w banku, przekonują się jednak, że nie jest to prawda. Zwłaszcza nowym firmom łatwiej uzyskać finansowanie pozabankowe, w którym kluczowym kryterium jest powtarzalność sprzedaży. W przypadku odroczonych terminów płatności za fakturę sięgających nawet 120 dni, coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na faktoring. Z jakimi zatem kosztami powinni się liczyć?

Faktoring – czym jest?

Faktoring to usługa finansowa, która umożliwia firmom szybszy rozwój dzięki poprawie i zabezpieczeniu płynności finansowej. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca pieniądze za dostarczone towary czy wykonane usługi może otrzymać niemal od razu po przekazaniu faktury sprzedażowej do firmy faktoringowej.

Kto powinien rozważyć podpisanie umowy faktoringowej? To dobre rozwiązanie zwłaszcza dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, gdzie zatory płatnicze stanowią realny problem. Ponadto włączenie do obiegu gotówki zamrożonej w fakturach pozytywnie wpływa na płynność finansową i przyspiesza rozwój.

Do korzyści wynikających z faktoringu należą:

 • pieniądze na koncie przedsiębiorcy niemal od razu po wykonaniu usługi;
 • zwolnienie z monitorowania płatności;
 • weryfikacja rzetelności kontrahentów;
 • brak zatorów płatniczych;
 • środki na rozwój i inwestycje.

Faktoring sprawdzi się również wtedy, gdy przedsiębiorca jest zmuszony wystawiać faktury z odroczonym terminem płatności lub też zmaga się z nieuczciwością kontrahentów, którzy nie opłacają na czas swoich należności.

Kto może korzystać z faktoringu?

Faktoring to rozwiązanie zarówno dla małych, jak i nowych firm na rynku. W zasadzie każda firma, która sprzedaje innej firmie (czyli działa w modelu B2B) produkt lub usługę z odroczonym terminem płatności, może uznać ten rodzaj finansowania pozabankowego za narzędzie, które usprawni jej działanie. Banki raczej niechętnie finansują przedsiębiorstwa, które nie mogą pochwalić się długim stażem na rynku.

Dlatego też mikroprzedsiębiorcy coraz częściej decydują się na podpisanie umowy faktoringowej. W przypadku finansowania pozabankowego firmy faktoringowe opierają swoje analizy na innym modelu oceny ryzyka – jako zabezpieczenie uznaje się wystawione faktury, a nie hipotekę. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu faktoringu, ocenia się przede wszystkim wielkość sprzedaży firmy, perspektywy rozwoju oraz wiarygodność jej kontrahentów. Największe znaczenie ma powtarzalność sprzedaży.

Ile kosztuje faktoring?

Zazwyczaj koszt faktoringu waha się od 0,5% do 3% wartości faktury. Jednak koszty te nie są jednakowe dla każdej firmy i zależą od różnych czynników, m.in. od wielkości obrotów przekazanych do faktoringu oraz czasu, na jaki udziela się finansowania. Duże znaczenie odgrywa również poziom ryzyka, powtarzalność transakcji oraz rozproszony portfel odbiorców – a więc ich zróżnicowanie. Istotną kwestią jest też to, jak dużą część faktury faktor spłaca w formie zaliczki (zwyczajowo jest to 70%, 80% lub 90% wartości faktury). Choć kondycja finansowa przedsiębiorcy nie jest czynnikiem kluczowym, również może mieć ona wpływ na proponowane przez faktora warunki.

Najczęściej spotykane opłaty i należności faktoringowe

Do najczęściej spotykanych opłat należą prowizja od faktury oraz odsetki, jednak koszty są zależne od praktyk danej firmy. W Bibby Financial Services jedynym kosztem faktoringu jest wspomniana wcześniej prowizja od faktury, natomiast wiele firm standardowo nakłada na przedsiębiorcę obowiązek uregulowania dodatkowych odsetek.

Warto również dodać, że dla przedsiębiorcy opłaty faktoringowe nie muszą być uciążliwe, ponieważ faktoring umożliwia uzyskanie zapłaty za usługę lub towar niemal natychmiast, w ciągu 24 godzin od sprzedaży, a konkretnie od przekazania faktury. Komfort dostępu do pieniędzy w tak krótkim czasie pozwala uniknąć zatorów płatniczych oraz zainwestować wolne środki w rozwój biznesu, co ma wpływ na konkurencyjność firmy na rynku.

Wybór faktora – na co zwrócić uwagę?

Gdy przychodzi do wyboru firmy faktoringowej, decyzja przedsiębiorcy powinna być rozważna, ponieważ każdy faktor ma inne podejście do elementów takich jak:

 • ocena transakcji faktoringowej;
 • czytelność umowy faktoringowej;
 • szybkość rozliczeń w ramach umowy;
 • kontakt z opiekunem rozliczeniowym;
 • możliwość dystrybucji faktur drogą elektroniczną;
 • struktura kosztowa (m.in. prowizja).

Faktorzy zwracają uwagę na jakość portfela kontrahentów, dla niektórych z nich istotna jest również kondycja finansowa przedsiębiorstwa. Nie jest też zasadą to, jak szybko następują wypłaty zaliczek i rozliczanie płatności. Inne są też praktyki w kwestii dodawania nowych kontrahentów do umowy i zmieniania dla nich limitów.

Częstotliwość prowizji i opłat faktoringowych

W przypadku każdej firmy zajmującej się faktoringiem zasady finansowania różnią się między sobą, natomiast Bibby Financial Services nakłada stałą comiesięczną opłatę, jaką jest określona prowizja od faktury. Będzie się ona różniła w zależności od wysokości kwoty do zapłaty na fakturze. Zależy ona m.in. od przyznanego limitu faktoringowego czy opłat administracyjnych.

Sposób księgowania faktoringu

Sposób księgowania faktoringu zależy od tego, z jakim rodzajem finansowania pozabankowego mamy do czynienia, a mówiąc precyzyjniej: decydującym czynnikiem jest to, czy faktoring obejmuje przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahenta, czy nie. Faktoring pełny (bez regresu) traktuje się jako sprzedaż wierzytelności, natomiast należność o charakterze faktoringu z regresem widnieje w księgach rachunkowych firmy do dnia spłaty.

Dlaczego coraz więcej firm korzysta z faktoringu?

Choć faktoring bezsprzecznie wiąże się z kosztami (prowizja, a w niektórych przypadkach opłaty wynikające z odsetek), umowy faktoringowe stają się coraz bardziej popularne w sektorze MŚP. Faktoring pomaga zwłaszcza w branżach narażonych na odroczone terminy płatności sięgające 30, 60, 90 lub nawet 120 dni!

Gdy do tego czynnika dodamy problem nieuczciwych kontrahentów, którzy nie opłacają należności na czas, widać, w jaki sposób finansowanie pozabankowe pomaga zachować płynność finansową. Firma, która korzysta z faktoringu, zyskuje pieniądze za wykonanie usługi niemal natychmiast. Środki te przedsiębiorca może przeznaczyć, chociażby na inwestycje. Finansowanie faktur za pomocą podpisanej umowy z faktorem to również usprawnienie administracyjne, zwalniające przedsiębiorców z obowiązku monitorowania płatności.

[Głosów:0    Średnia:0/5]