Świadczenia rodzinne w Niemczech

Osoby, które pracują za zachodnią granicą i mają dzieci, mogą starać się o świadczenia rodzinne w Niemczech. Tak zwany Kindergeld jest przyznawany nie tylko na dzieci mieszkające czy przebywające w Niemczech, ale również te, które mieszkają w Polsce do czasu ukończenia przez nie 18 roku życia, a jeśli studiują lub się uczą – do ukończenia 25 lat. Świadczenia można również otrzymywać na dzieci przysposobione i na dzieci współmałżonka, jeżeli tylko są częścią wspólnego gospodarstwa domowego wnioskodawcy. Co istotne o Kindergeld można ubiegać się aż do 4 lat wstecz.

Program 500+ a świadczenia rodzinne w Niemczech

Założeniem polskiego programu jest to, że 500+ nie będzie wypłacane, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Podstawowym kryterium będzie więc to, w którym kraju wykonywana jest działalność zawodowa oraz w jakim kraju mieszkają dzieci. Jeśli jeden ze współmałżonków lub oboje pracują na terenie Niemiec, a drugi nie jest tam zatrudniony, to powinni się zwrócić o świadczenia rodzinne w Niemczech. Jeśli natomiast małżonkowie pracują w różnych krajach, to pierwszeństwo wypłaty posiada Państwo, w którym mieszkają dzieci. Takie zapisy są zgodne z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i zmierzają do unikania sumowania świadczeń o charakterze rodzinnym w różnych krajach. Świadczenia rodzinne w Niemczech i w Polsce mogą być pobierane w dwóch państwach, ale nie w pełnej wysokości. Poza dodatkiem z jednego programu otrzymać możemy dopłatę dyferencyjną, czyli kwotę będącą różnicą pomiędzy wysokością świadczeń polskich, a świadczeń danego kraju. Jeśli zatem pobieramy 500+, to możemy się ubiegać o dopłatę ze świadczeń rodzinnych w Niemczech, które oczywiście będą pomniejszone o kwotę polskiego zasiłku.

Wysokość Kindergeld

Świadczenia rodzinne w Niemczech są uzależnione przede wszystkim od ilości dzieci. W 2018 roku na pierwsze i drugie dziecko wypłacane jest 194 euro, na trzecie – 200 euro, a na każde kolejne 225 euro. Poza tym świadczenia rodzinne w Niemczech mogą być uzupełnione o dodatkowe środki, z których mogą skorzystać dzieci do 25 roku życia, które muszą mieszkać we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z rodzicami, a ich przychody są niewystarczające, aby zapewnić rodzinie minimalny standard życia i w związku są uprawnieni do pobierania świadczeń socjalnych i zasiłków dla bezrobotnych. Kwota dodatku do świadczenia rodzinnego w Niemczech jest obliczana na podstawie dochodów obojga rodziców lub opiekunów wynosi maksymalnie 170 euro/miesiąc na każde dziecko przebywające w gospodarstwie domowym.

[Głosów:1    Średnia:5/5]