Choć większość inwestorów interesujących się inwestowaniem w obligacje korporacyjne posiada imponującą wiedzę na temat rynku wtórnego Catalyst, nie każdy z nich zdaje sobie sprawę z tego, że mają jeszcze jedną alternatywę – rynek NewConnect. Co to jest, jakie spółki są na nim notowane i z czym związane jest inwestowanie na rynku nieregulowanym?

Co to jest NewConnect?

NewConnect to rynek organizowany od 2007 roku przez Giełdę Papierów Wartościowych w ramach alternatywnego systemu obrotu. Oznacza to, że NewConnect działa poza rynkiem regulowanym, co ma bardzo duże znaczenie dla wielu emitentów. Dlaczego? Aby obligacje korporacyjne mogły znaleźć się na rynku nieregulowanym nie jest konieczne sporządzanie prospektu emisyjnego, nie trzeba również posiadać minimalnego poziomu kapitalizacji wynoszącego 15 mln euro.

Jednak tak samo jak w przypadku rynku Catalyst, NewConnect tworzy listę Autoryzowanych Doradców, na której znajdują się m.in. specjaliści od obligacji korporacyjnych z bestcapital.pl/dla-inwestorow/obligacje-korporacyjne/. Tylko firmy znajdujące się wykazie dostępnym na stronie internetowej NewConnect mogą legalnie udzielać porad inwestycyjnych i tym samym wspierać zarówno inwestorów, jak i emitentów.

Jakie spółki są notowane na NewConnect?

Rynek nieregulowany NewConnect został stworzony z myślą o młodych, nowo powstających spółkach, które ze względu na kondycję finansową nie spełniają wymogu minimalnej kapitalizacji, jaki obowiązuje na Catalyst. Najczęściej są to firmy działające w sektorze IT, biotechnologii, energii alternatywnej oraz mediów elektronicznych. Przez to NewConnect często nazywany jest „małym rynkiem”.

Na parkiecie rynku znajdują się przede wszystkim początkujące przedsiębiorstwo, co sprawia, że ryzyko lokowania w nie kapitału jest dużo wyższe. Jednak jako, iż jest to związane z perspektywą szybkiego wzrostu w początkowej fazie rozwoju spółki, dla inwestorów może to oznaczać wysoki zysk w przypadku powodzenia inwestycji.

A jakie wymogi muszą spełniać emitenci? Choć nie tworzą prospektów emisyjnych, są zobligowania do raportowania informacji na temat swojej działalności. Raporty powinny przybrać formę bieżącą oraz okresową. Ponadto raporty okresowe należy tworzyć w postaci kwartalnej oraz rocznej. Co jeszcze jest ważne? Firmy, które dopiero wchodzą na ten rynek, muszą przez co najmniej trzy lata współpracować z Autoryzowanym Doradcą NewConnect.

Jak inwestować na NewConnect?

Trzeba jeszcze raz podkreślić, że inwestowanie na NewConnect wiąże się z wysokim ryzykiem, co zniechęca dużą część inwestorów. Obawa przez lokowaniem kapitału w młode spółki wynika również z ograniczonych obowiązków informacyjnych emitentów oraz z niskiej płynności na NewConnect. Dlatego najczęściej jest to jeden ze sposobów na dywersyfikację portfela inwestycyjnego.

Jeśli chodzi o dokonywanie transakcji, niewiele różni się to od inwestowania na rynku regulowanym GPW. Jednak w tym wypadku wahania wysokości notowań są o wiele wyższe, a ich płynność wspierają tzw. Animatorzy Rynku. Są to firmy inwestycyjnego, które wspierają emitenta, np. poprzez zapoczątkowywanie zleceń kupn i sprzedaży obligacji.

Jeśli chcesz zacząć inwestować na NewConnect, nie podejmuj żadnej decyzji o transakcji zbyt pochopnie. A gdy nie masz doświadczenia z papierami dłużnymi obarczonymi wysokim ryzykiem, skorzystaj z pomocy wykwalifikowanych doradców, którzy od wielu lat obserwują rynki nieregulowane  i wiedzą, co należy brać pod uwagę podczas kupna/sprzedaży obligacji.

[Głosów:2    Średnia:5/5]