Jak się odwoływać od decyzji organów skarbowych?

Decyzje wydawane przed Urząd Skarbowy nie zawsze są korzystne dla podatnika. Na szczęście nie są one ostateczne i można się od nich odwoływać. Jednak aby odwołanie przyniosło oczekiwane rezultaty, niezbędne jest prawidłowe przeprowadzenie go pod względem formalnym.

Kiedy Urząd Skarbowy się pomyli

Przypadki wydawania decyzji skarbowych niezgodnych z prawem nie są rzadkością – mówi ekspert z Kancelarii Doradztwa Podatkowego Pukaluk. Pokrzywdzony w wyniku takiego zdarzenia podatnik może jednak skutecznie bronić swoich interesów, odwołując się do izby skarbowej, a następnie, w razie gdyby odwołanie nie odniosło rezultatu, dochodzić swoich racji na drodze sądowej.

Prawidłowo sporządzone odwołanie

Odwołanie od decyzji organów skarbowych musi zawierać kilka niezbędnych elementów. Kluczowe jest dokładne określenie zarzutów wobec decyzji, a także szczegółowe określenie zakresu żądania, które jest przedmiotem odwołania. Również na podatniku ciąży obowiązek dostarczenia dowodów uzasadniających jego żądanie.

Zarzuty i żądania

Zarzutami przeciw decyzji skarbowej są wszelkie uchybienia, które wg podatnika uzasadniają jego żądanie. Mogą to być wszelkie naruszenia prawa przez niewłaściwe stosowanie lub błędną wykładnię. W żądaniu można domagać się zmiany lub uchylenia decyzji organów skarbowych. We wniosku należy też określić, czy żądanie odnosi się do całej decyzji, czy jedynie jej części.

Wymogi formalne odwołania

Każde odwołanie od decyzji organów skarbowych, aby w ogóle było rozpatrzone, musi spełniać szereg wymogów formalnych. Przede wszystkim, dowołanie musi zawierać oznaczenie i adres strony wnoszącej odwołanie, oznaczenie organu odwoławczego, datę sporządzenia i podpis.

Prawidłowe sporządzenie pisma jest jedynie pierwszym etapem procedury odwołania od decyzji organów skarbowych. Należy pamiętać, że na złożenie odwołania podatnik ma 14 dni od momentu doręczenia decyzji, zaś samo złożenie odwołania nie wstrzymuje wykonania.

Biorąc pod uwagę zawiłości  kwestii formalnych związanych z odwołaniem, stojąc przed takim zadaniem warto skorzystać z pomocy profesjonalnych doradców podatkowych.

[Głosów:1    Średnia:5/5]