Twoje roczne zeznanie podatkowe ujawniło niedopłatę podatku dochodowego? Zastanawiasz się, do kiedy musisz zapłacić podatek i w jaki sposób możesz to zrobić? Płatności na rzecz urzędu skarbowego mogą przybrać postać transakcji gotówkowych i bezgotówkowych, jednak różnią się od płatności, których dokonujesz na co dzień. Jak zapłacić podatek przelewem lub gotówką?

W jakim terminie należy zapłacić podatek?

Jeśli z Twojego zeznania podatkowego (np. PIT-37, PIT-36) wynika niedopłata podatku, musisz przekazać wyliczoną kwotę na konto urzędu skarbowego najpóźniej do ostatniego dnia terminu składania zeznań – z reguły podatnicy mają czas do 30 kwietnia. Numeru konta bankowego oraz inne dane do przelewu znajdziesz na stronie urzędu skarbowego właściwego dla swojego miejsca zamieszkania.

Jak zapłacić podatek gotówką?

Najprostszym sposobem na uiszczenie zaległości podatkowych jest dokonanie płatności osobiście gotówką w kasie urzędu skarbowego. Niektóre urzędy zapewniają również możliwość płatności kartą za pomocą terminala płatniczego.

Jeśli placówka urzędu jest zlokalizowana w innej miejscowości, możesz zapłacić podatek w banku, SKOK-u lub na poczcie. W tym celu powinieneś użyć druku służącego do wpłat gotówkowych. Aby urząd zaksięgował wpłatę, musisz umieścić na nim następujące dane:

  • nazwa urzędu skarbowego
  • numer rachunku bankowego urzędu
  • kwota podatku liczbowo i słownie
  • Twoje dane, tj. imię, nazwisko, adres
  • numer swojego rachunku bankowego (jeśli dokonujesz płatności przelewem)
  • identyfikator podatkowy („N” dla NIP lub „P” dla PESEL)
  • rok podatkowy, którego dotyczy wpłata, (np. rok 2017 należy oznaczyć 17R)
  • symbol formularza (np. PIT-37)

Data stempla pocztowego na poleceniu wpłaty jest jednocześnie datą zapłaty podatku.

Jak zapłacić podatek przez Internet?

office-620822_1280 (1)Podatek możesz zapłacić przelewem elektronicznym, podobnie jak rachunki za prąd, gaz czy abonament komórkowy. Jednak na panelu swojego konta internetowego znajdziesz specjalną sekcję dla przelewów na rzecz urzędu skarbowego. Formularz do celów podatkowych różni się od zwykłego dodatkowymi polami do uzupełnienia.

Jak zapłacić podatek przelewem elektronicznym? W specjalnie do tego przeznaczonych rubrykach musisz wpisać m.in. adres urzędu skarbowego, kwotę podatku, rodzaj deklaracji, okres rozliczeniowy, identyfikator podatkowy, a także serię i numer dowodu osobistego. W przypadku płatności przez Internet za datę zapłaty podatku uznaje się dzień obciążenia rachunku podatnika.

Warto także pamiętać, że przelew musi być wykonany z osobistego rachunku podatnika – urząd skarbowy nie uzna wpłaty, jeśli użyjesz np. rachunku matki czy brata. Przepisy dopuszczają jedynie zapłatę z konta małżonka, o ile istnieje między Wami wspólnota majątkowa. Zapłaty podatku może dokonać również przez inną osobę będącą jedynie Twoim pośrednikiem. Jednak w tym przypadku urząd skarbowy może domagać się udowodnienia, że pośrednik otrzymał od Ciebie należność za podatek, np. na podstawie potwierdzenia przelewu.

[Głosów:0    Średnia:0/5]