Zwolennicy remontów należą do mniejszości i trudno się temu dziwić. W końcu wymiana stolarki okiennej, płytek podłogowych czy sanitariatów, poważnie dezorganizuje życie całej rodziny. Najtrudniejsze do przetrwania – i również najdroższe – są zmiany wystroju kuchni i łazienki, dlatego też te pomieszczenia remontuje się najrzadziej. No dobrze, ale kiedy już zdecydujesz się na poważną metamorfozę wnętrz, wypadałoby zorganizować środki niezbędne do sfinansowania tego przedsięwzięcia. O ile drobne naprawy czy modernizacje większość osób pokrywa z własnych oszczędności, o tyle poważny remont – włącznie z wymianą okien, skuwaniem podłóg czy wyburzaniem ścian – często wymaga wsparcia z banku. Sprawdź, na jakich warunkach jest udzielany kredyt remontowy.

Czym różni się kredyt remontowy od gotówkowego?

head-682484_960_720 (1)Kredyt na remont mieszkania czy domu jest w istocie kredytem hipotecznym, czyli wymaga zabezpieczenia na nieruchomości. Oznacza to, że klient otrzymuje pieniądze z zastrzeżeniem, że bank zostanie wpisany do Działu IV księgi wieczystej (Hipoteki). Na mocy tego wpisu bank zostaje wierzycielem hipotecznym, ma więc pierwszeństwo przez wierzycielami osobistymi (wyjątek stanowią koszty egzekucyjne, wierzytelności za wynagrodzenia i długi alimentacyjne). Jeśli zatem przestaniesz spłacać raty kredytu, bank przystąpi do procedury egzekucyjnej, wskutek czego stracisz dach nad głową.

Skoro konsekwencje mogą być tak poważne, dlaczego tak wiele osób decyduje się na kredyt remontowy? Otóż w ten sposób można uzyskać fundusze na remont generalny przekraczające nawet 100 tys. złotych – bez zabezpieczenia wielu klientów mogłoby jedynie pomarzyć o takiej kwocie. W dodatku kredyt na remont (hipoteczny) jest niżej oprocentowany niż zwykły kredyt gotówkowy, a w rezultacie klient płaci niższe miesięczne raty i oszczędza co najmniej kilkanaście tysięcy złotych.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać kredyt na remont?

Już wiesz, że kredyt remontowy będzie wymagał wpisania banku do hipoteki. Co za tym idzie, procedura kredytowa wygląda zgoła inaczej niż w przypadku kredytu gotówkowego. Oprócz dokumentów potwierdzających Twoją zdolność kredytową, musisz dostarczyć bankowi informacji na temat nieruchomości, tj. odpis z księgi wieczystej, kopię mapy ewidencyjnej, dokument potwierdzający własność. Niezbędna będzie również wizyta rzeczoznawcy, który oceni wartość przedmiotu kredytowania. Z reguły banki udzielają kredytu w kwocie maksymalnie do 80% wartości nieruchomości.

Ponadto bank musi oszacować koszt remontu, dlatego musisz przygotować umowę z wykonawcą i kosztorys na bankowym formularzu. Jeśli remont wymaga pozwolenia na budowę, do dokumentacji należy dołączyć decyzję o wydaniu pozwolenia, dziennik budowy, plan zagospodarowania działki oraz projekt budowlany. Musisz również wiedzieć, że kredyt remontowy udzielany jest w transzach, zgodnie z harmonogramem prac. Aby udowodnić bankowi zrealizowanie celu kredytowego, należy również udokumentować poszczególne prace zdjęciami oraz fakturami.

[Głosów:0    Średnia:0/5]