Na co można zdobyć dofinansowanie unijne dla firm

Dotacje dla firm to jednorazowe wsparcie finansowe bez żadnych zwrotów. Dzięki nim firma może lepiej się rozwijać lub łatwiej rozpocząć swoją działalność.Takie dofinansowanie mają szansę uzyskać projekty, które zajmują się realizacją określonych działań, jak choćby związanych z uzyskaniem doradztwa na różne sposoby. Na przykład, poprzez pomoc we wzorach projektów, które mają ulepszyć lub stworzyć nowy produkt, wdrożyć je lub realizować ich inwestycję.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój w poprzednim roku konkurs dotyczący polskich przedsiębiorstw. Środki, jakie przeznaczone zostały na dofinansowanie, to 8 463 000 zł dla przedsiębiorstw zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz 61 537 000 zł dla pozostałych obszarów. Nie dotyczyło to przedsiębiorstw z Makroregionu Polski Wschodniej, czyli województwa podlaskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego oraz świętokrzyskiego. Konkurs ogłoszono 26 października 2020 roku, natomiast wnioski przyjmowano do 31 marca 2021. 

Konkurs „Design dla przedsiębiorców” to szansa dla wielu firm, ponieważ wybrane projektu otrzymają dofinansowanie na rzecz nowego bądź ulepszonego projektu wzorniczego. 

Dofinansowanie mogły otrzymać mikro-, małe oraz średnie firmy, które zajmują się działalnością gospodarczą na obszarze Polski, wyłączając Polską Wschodnią.

Dofinansowanie unijne dla firm: pieniądze na innowacje

Dofinansowaniu w ramach konkursu „Design dla przedsiębiorców” podlegały projekty, które obejmujące sferę zakupu usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego, dążące do opracowania nowego projektu wzorniczego. Projekt obejmuje wdrożenie nowego bądź szczególnie zmodernizowanego produktu, a także wdrażanie go na rynek. Ponadto, w ramy wsparcia wchodzi realizacja inwestycji początkowej, niezbędnej do wprowadzenia nowego lub zoptymalizowanego produktu. Taki produkt powinien spełniać konkretne potrzeby ich późniejszych konsumentów. Czytaj więcej o programie ”Design dla przedsiębiorców” na https://www.a1europe.pl/poir-2-3-5-design-dla-przedsiebiorcow/b_esvh

Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach „Designu dla przedsiębiorców” może być przeznaczone na: 

  • zakup licencji, patentów, czy know-how, które służą wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu;
  • usługi audytu wzorniczego czy otoczenia rynkowego;
  • usługi doradcze w ramach wdrożenia nowego bądź ulepszonego produktu, z wyłączeniem usług doradczych, które cechują się charakterem ciągłym oraz okresowym, także powiązanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak na przykład usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama;
  • usługi prototypowania czy testów, wyłączając zakup środków trwałych i wartości niematerialnych, które służą zbudowaniu prototypu, jak również jego przetestowania;
  • zakup środków trwałych przeznaczonych do wdrożenia nowego lub ulepszonego produktu;
  • usługi przygotowywania strategii opracowania nowego projektu wzorniczego;

Gdzie szukać wsparcia w składaniu wniosku o dofinansowanie unijne?

Firmy mają możliwość ubiegać się o dotacje ze środków zarówno prywatnych jak i publicznych. Środki publiczne pochodzą z państwowego budżetu, Unii Europejskiej lub samorządów terytorialnych. W przypadku dotacji prywatnych jest niejako odwrotnie, ponieważ to inwestorzy, którzy zauważą potencjał w interesujących ich projekcie, mogą dobrowolnie zainwestować na rzecz firmy. 

Kiedy mowa o dotacjach z Unii Europejskiej, ubieganie się o nie jest złożonym i skomplikowanym procesem, który konsumuje sporą ilość czasu. Firma doradcza A1 Europe Kraków zajmuje się doradztwem w kwestii aplikacji na rzecz pozyskania środków unijnych. A1 Europe Kraków oferuje pomoc w wielu istotnych krokach prowadzących do otrzymania dotacji. 

Ponieważ, aby uzyskać dofinansowanie, należy przygotować się w zakresie przedstawienia planowanej przez firmę inwestycji, w razie potrzeby przygotować biznesplan, spisać wszelkie sprawozdania okresowe i końcowe oraz wiele innych. A1 Europe może pomóc w dopięciu każdego szczegółu na ostatni guzik – czy to w kwestii dostosowania inwestowanego projektu do wymogów unijnych, szukania najlepszego źródła finansowania, rozliczenia inwestycji czy przygotowania wniosku o płatność. Żaden etap nie pozostanie bez opieki i szczególnej uwagi. 

Środki unijne dają ogromne możliwości dla dofinansowania, szczególnie dla nowych firm, które potrzebują silnego startu. Dzięki środkom pochodzącym z Unii Europejskiej nowo powstałe przedsiębiorstwa mają możliwość podjęcia się szkoleń lub skorzystać z usług doradczych w kwestii prowadzenia działalności gospodarczej. 

Co do istniejących już dłużej firm, mogą na przykład złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Rodzajów zgłaszanych tam projektów jest mnóstwo, od rozwojowych po badawcze. 

[Głosów:0    Średnia:0/5]