Osiąganie coraz lepszych wyników finansowych jest głównym celem każdej firmy. Warto jednak pamiętać, że dążenie do tego celu powinno odbywać się z zachowaniem bezpieczeństwa pracowników, a także poszanowaniem środowiska naturalnego oraz społeczeństwa. Aby mieć pewność, że działania firmy zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa warto wdrożyć w niej certyfikowane systemy zarządzania. Uzyskanie certyfikatu jest niezależnym dowodem na spełnianie wymogów określonych w normach.

Bezpieczeństwo i higiena pracy na najwyższym poziomie

Zgodność z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy to absolutne minimum. Aby sprawnie wdrażać wytyczne w życie warto wprowadzić system OHSAS. Pomoże on nam zapewnić bezpieczeństwo pracy dla wszystkich pracowników. Efektywne działanie tego systemu przyczyni się do zminimalizowania ryzyka wypadków w miejscu pracy, co pozytywnie wpłynie między innymi na poziom absencji chorobowej. Dbałość o bezpieczeństwo przekłada się także na ograniczenie przestojów działania wywołanych incydentami.

 

Bezpieczeństwo maszyn

W zakładach produkcyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo maszyn. Zarówno producenci, jak i użytkownicy urządzeń mechanicznych powinni przestrzegać zasad tzw. dyrektywy maszynowej. Jej celem jest osiągnięcie bezpieczeństwa w środowisku pracy. Przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją maszyn powinny przejść ocenę zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla nowych urządzeń przed wprowadzeniem ich do obrotu.  Natomiast w firmach, gdzie użytkowane są maszyny konieczna jest ich ocena pod kątem spełniania minimalnych wymagań dla stanowisk pracy, na których są one wykorzystywane. Bezpieczeństwo maszyn w tym przypadku oznacza także bezpieczeństwo pracowników. Aby dowiedzieć się więcej na temat praktycznej implementacji tych założeń oraz ich kontroli warto zajrzeć tutaj: http://www.bureauveritas.pl/services+sheet/ocena+bezpieczenstwa+maszyn+i+urzadzen+przemyslowych.+dyrektywa+maszynowa+2006+42+we

[Głosów:1    Średnia:5/5]