Opoka TFI to prywatne, niezależne towarzystwo funduszy inwestycyjnych działające na naszym roku od ponad 10 lat. Celem przedsiębiorstwa jest zarządzanie wyłącznie zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi mającymi w swych portfelach aktywa zarówno publiczne, jak i niepubliczne. Oferta firmy jest skierowana względem osób fizycznych oraz instytucji wykazującymi się znaczącymi możliwościami finansowymi. Z ofertą można zapoznać się poprzez stronę internetową – https://www.opokatfi.pl/

Relatywna stopa zwrotu

Pośród ludzi zarządzających funduszami należy wyróżnić dwa cele inwestycyjne. Pierwszy to relatywna stopa zwrotu zwana również podejściem benchmarkowym. Ogromnym plusem tego typu podejścia jest kompleksowa i szczegółowa kontrola inwestora nad własnymi inwestycjami. Najrozsądniej objaśnić to na konkretnym przykładzie – osoba inwestująca w złoto, lub fundusz akcji polskich z benchmarkiem WIG ma pewność, iż w przypadku trendu wzrostowego może wyłącznie zarobić. Co oznacza samo pojęcie benchmark w branży finansowej? Najogólniej definiując jest to stopa odniesienia – wskaźnik, indeks tudzież liczba określana na podstawie szacowanych aktywów. Choć relatywna stopa zwrotu uchodzi za działanie kontrowersyjne warto zwrócić uwagę na bezpieczeństwo jakie gwarantuje. Na rodzimym rynku, w którym to liczba funduszy akcyjnych jest stosunkowo wysoka sam wynik netto praktycznie zapewnia inwestorowi miejsce wśród 20% najlepszych funduszy. Zasadnicza przewaga tego rodzaju funduszy dotyczy właśnie wspomnianej hossy – liczy się odpowiedni moment na inwestycję, czego efektem będzie większy zarobek. Niestety mimo, iż na świecie ta grupa funduszy cieszy się ogromną popularnością, to w Polsce wciąż stanowi niszę.

Absolutna stopa zwrotu

Jest to pojęcie leżące na przeciwległym biegunie od podejścia benchmarkowego. Celem absolutnej stopy zwrotu jest osiągnięcie możliwie jak najwyższego zysku bez względu na warunki rynkowe. Innymi słowy – pomimo zmian indeksów, wynik ma mieć pozytywny charakter. Taki rodzaj działania opiewa w tzw. sprzedaż krótką, która w dużej mierze zależy od umiejętności i doświadczenia osoby zarządzającej.  Trudno jest indywidualnie ocenić skuteczność absolutnej stopy zwrotu na szczęście zajmują się tym odpowiednie osoby wyliczające ilość możliwych stóp zwrotu w trakcie roku z uwzględnieniem trzech ostatnich lat. Dlaczego w tym przypadku Opoka TFI to obecnie najlepszy wybór na rynku? Poza doświadczeniem i jakością warto podkreślić ich ciekawą filozofię na którą składa się odpowiednie podejście do ryzyka, praca analityczna, oraz wspomniany motyw absolutnej stopy zwrotu. Dzięki działaniom firmy klienci mogą być pewni stabilnych i dodatnich wyników na rynku niezależnie od panujących tam warunków. O absolutnej i relatywnej stopie zwrotu i czym różni się od innych celów inwestycyjnych przeczytać można również na https://www.opokatfi.pl/aktualnosc/co-jest-absolutna-stopa-zwrotu-i-czym-sie-rozni-od-innych-celow-inwestycyjnych.

[Głosów:1    Średnia:5/5]