jak budować lojalność pracownika

Każdy rok stawia przed pracodawcami inne wyzwania. W 2020 roku, niewątpliwym sprawdzianem dla pracodawców i pracowników była (i wciąż jest) pandemia koronawirusa. Szczególnie w tym trudnym czasie, na pracodawcach spoczywa obowiązek podjęcia działań, które pozwolą utrzymać wśród pracowników odpowiedni poziom zaangażowania i wspólnoty. W jaki sposób można budować lojalność pracowników wobec firmy? Jak zbudować pozytywny wizerunek organizacji?

Employer Branding – co to takiego?

Employer Branding to stosunkowo młody termin, bo wprowadzony niespełna 20 lat temu, w 2001 roku. Za jego pomocą określa się wszelkiego rodzaju działania, które składają się na budowanie wizerunku pracodawcy. Wspomniane działania można podzielić na zewnętrzne (skierowane do potencjalnych pracowników, mają na celu stworzenie wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy) i wewnętrzne (skierowane do obecnych pracowników, mają na celu stworzenie przyjaznej atmosfery pracy i możliwości rozwoju).

Kreowanie wizerunku – w trosce o obecnych i przyszłych pracowników

Działania z zakresu Employer Brandingu mają charakter dwutorowy. Z jednej strony są kierowane do obecnych pracowników, z drugiej natomiast mają zachęcić potencjalnych kandydatów do aplikowania właśnie do tej firmy. Zatem pracodawcy muszą wykazać się odpowiednią proaktywnością, żeby dotrzeć do nowych osób i zachęcić je do dokonania zmian w karierze zawodowej. Nie mogą przy tym zapomnieć o obecnych pracownikach, by ci nie skusili się na ofertę konkurencji.

Szkolenie z Employer Brandingu – przygotuj firmę na nadchodzące zmiany

Wybuch epidemii koronawirusa sprawił, że poczucie wspólnoty pracowników oraz ich zaangażowanie w pracę stało się o wiele ważniejsze niż wcześniej. Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy musieli zderzyć się z nową rzeczywistością, która wymagała od nich szybkiego podejmowania często niełatwych decyzji. Pracodawcy, żeby utrzymać zaangażowanie pracowników na odpowiednim poziomie, a jednocześnie przygotować firmę na nadchodzące zmiany, powinni podjąć odpowiednie działania. W tej kwestii przydatne może okazać się szkolenie Engagement & Employer Branding: https://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/eb-czyli-employer-branding-w-twojej-firmie,315/. Najważniejsze kwestie, które będą poruszane podczas szkolenia to:

 • Jak utrzymać zaangażowanie pracowników i ich poczucie wspólnoty, by realizować cele biznesowe na pożądanym poziomie?
 • Jak przygotować pracowników na najtrudniejsze scenariusze?
 • Jak komunikować wizerunek firmy wewnątrz i na zewnątrz organizacji?

Kurs z Employer Brandingu – dlaczego warto z niego skorzystać?

Podczas szkolenia z Employer Brandingu będzie można dowiedzieć się, jak:

 • budować zaangażowanie i poczucie przynależności do firmy,
 • kreować pozytywne doświadczenia pracowników,
 • tworzyć kulturę pracy, która zapewnia należytą przestrzeń do rozwoju,
 • pozyskać do organizacji nowych pracowników,
 • zyskać ambasadorów firmy wśród obecnych pracowników.

Należy przy tym podkreślić, że szkolenie nie ma jedynie suchej, teoretycznej formy. Trener nie tylko opowie o swoich własnych doświadczeniach z zakresu Employer Brandingu, ale też wskaże na dobre i złe praktyki w tek kwestii. Oprócz tego można liczyć na wspólne dyskusje, burze mózgów czy wykonywane w grupach zadania praktyczne.

Strategia Employer Branding – kto powinien ją znać?

Większość firm nie posiada w swoich strukturach osobnej komórki, która zajmowałaby się tylko i wyłącznie Employer Brandingiem i budowaniem lojalności pracowników wobec firmy. Zwykle za tego typu działania odpowiada dział HR lub marketing. Niestety, zwykle pracownikom tych komórek brakuje należytej wiedzy. To właśnie oni powinni skorzystać ze specjalistycznego szkolenia. Do kogo jest skierowane szkolenie z Employer Brandingu? Do:

 • pracowników działu HR,
 • osób, które odpowiadają za komunikację wewnętrzną z pracownikami w firmie,
 • osób, które odpowiadają za rozwój pracowników,
 • tych, którzy chcą wzmacniać wizerunek firmy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Budowanie lojalności pracowników wobec firmy jest bardzo ważne, szczególnie w tak trudnych czasach, jak pandemia koronowirusa. Warto dbać zarówno o to, by obecnym pracownikom pracowało się jak najlepiej, w poczuciu wspólnoty, jak i sprawić, by potencjalni kandydaci chętnie podjęli zatrudnienie właśnie w tej organizacji.

[Głosów:1    Średnia:5/5]