Fiskus będzie monitorował firmy z wirtualnym biurem

Potyczki między firmami z wirtualnym biurem, a fiskusem wynikają przede wszystkim z braku porozumienia. Dotyczy to kwestii związanych z Numerem Identyfikacji Podatkowej (NIP) i zwrotem podatku VAT. Fiskus nie godzi się na to, aby wynajmujący wirtualne adresy otrzymali Numer Identyfikacji Podatkowej. Dodatkowo sprzeciwia się zwrotu podatku VAT. Czy fiskus stanowi realne zagrożenie dla firm posiadających wirtualne biura?

Fiskus o firmach posiadających wirtualne biuro

Fiskus jasno określa swoje stanowisko względem firm, spółek i przedsiębiorstw, które są zobowiązane umową najmu z wirtualnym biurem. Twierdzi bowiem, że działalność tychże firm nie tyle co jest nielegalna, ale stanowi potencjalne zagrożenie na niekorzyść Państwa – oszustwo. Na równi stoją również branże wrażliwe, takie jak – obrót prętami i wyrobami stalowymi, paliwami płynnymi, robotami budowlanymi, telefonami komórkowymi i drobnym sprzętem elektronicznym.

Dlaczego fiskus odmawia nadania NIP?

Pierwszy i główny powód, który przemawia za niezgodą na przydzielenie NIP został opisany powyżej. Wynika on z przekonania, że firmy posiadające wirtualne biura nie działają zgodnie z prawem. Fiskus odmowę nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej tłumaczy tym, że zobowiązanie umową najmu z e-biurem nie spełnia jednoznacznych warunków, co do prowadzenia działalności. Warto zwrócić tutaj uwagę na jedną ważną kwestię. Mimo, że wynajem wirtualnego adresu jest jak najbardziej legalne, to może być niezgodne z prawem. Dlatego, zanim właściciel danej firmy zdecyduje się na wykupienie e-biura, powinien rzetelnie przeanalizować umowę, aby nie natknąć się na ,,kruczki’’. W celu uniknięcia jakichkolwiek ustępstw prawnym, warto wybierać sprawdzone e-biura, jednym z nich jest Wirtualna Siedziba w Warszawie.

Kwestia nadawania NIP:

  • Nadawanie NIP jest poprzedzone tzw. postępowaniem wyjaśniającym. Ma ono na celu sprawdzić i poświadczyć, czy podany adres prowadzonej działalności jest prawdziwy i zgodny z odpowiednim rejestrem.
  • W momencie, gdy podatnik przekazuje wyłącznie adres firmy, nie uwzględniając dodatkowego miejsca prowadzenia działalności, urzędnik ma prawo zweryfikować, czy w miejscu tym przebywa organ zarządzający lub inne osoby, odpowiadające za funkcje zarządcze.

Weryfikacja tych dwóch kwestii jest kluczowa dla przyznania Numeru Identyfikacji Podatkowej. Jeśli przebiegnie poprawnie, Urząd Skarbowy nie może nie wydać tego numeru. Z kolei, gdy w toku weryfikacji wynikną jakieś odstępstwa, wynajmujący wirtualne biuro, spotyka się z odmową.

Przepisy nadawania NIP z 2014 roku:

  • NIP otrzymają podmioty wpisane do KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) z Urzędu, czyli automatycznie przy rejestracji oraz bezpośrednio po przekazaniu danych z KRS do CRP KEP (Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Informacji Podatkowej).
  • Naczelnik Urzędu Skarbowego może wydać decyzję z urzędu o odmowie nadania NIP w momencie, gdy ujawni się oszustwo i posługiwanie fikcyjnymi danymi podmiotu ubiegającego się o NIP. Informacja ta trafia z CRP KEP do KRS.
  • Przywrócenie NIP jest możliwie, gdy zostaną podane prawidłowe dane dotyczące siedziby prowadzonej działalności wraz z danymi osób z nią związanymi.
  • Względem podmiotów wpisanych do KRS przepisy o odmowie nadania NIP nie mają zastosowania.

[Głosów:1    Średnia:5/5]