Jeśli takie zagadnienia jak: chromosomowa teoria dziedziczności, mutacja genowa czy dominacja allelu, nie są Ci obce, zapewne jesteś mocno zainteresowany genetyką. To szalenie intrygująca dziedzina nauki, ale równie wymagająca i skomplikowana. W wielkim skrócie genetyka zajmuje się badaniem żywych organizmów na poziomie molekularnym oraz analizowaniem wpływu kwasów nukleinowych (zwłaszcza DNA i RNA) na życie i rozwój człowieka, zwierząt oraz roślin. Oczywiście to zaledwie mały ułamek wiedzy, jakiej dotyka genetyka – studia na tym kierunku zapewnią Ci wszechstronne możliwości zatrudnienia, od placówek naukowych po branżę hodowlaną.

Gdzie na studia z genetyki?

Niestety, musimy rozczarować maturzystów. Genetyka jako samodzielny kierunek jest dostępna jedynie na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. To studia II stopnia, na które mogą aplikować absolwenci studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich), przy czym należy ukończyć kierunek pokrewny genetyce. Jeśli zatem dopiero zdajesz maturę i wiążesz swoją przyszłość z tą genetyką, możesz aplikować na takie kierunki jak:

 • biologia
 • biotechnologia
 • mikrobiologia
 • biochemia
 • biofizyka
 • ochrona środowiska
 • chemia
 • fizyka
 • nauki rolnicze, leśne
 • weterynaria

Przyjecie kandydata odbywa się na podstawie wyliczenia średniej z ocen na studiach oraz wyników z dyplomu. Biorąc pod uwagę skromne zainteresowanie jakim cieszy się genetyka, studia na tym kierunku są uruchamiane jedynie po zgłoszeniu minimum 15 kandydatów.

Studia genetyka i biologia eksperymentalna

clinic-doctor-health-hospitalMaturzyści mogą wybrać inne rozwiązanie, mianowicie studiowanie genetyki i biologii eksperymentalnej. To całkiem nowy kierunek, po którym absolwent uzyska niemal identyczne kwalifikacje jak po ukończeniu studiów magisterskich z genetyki. Studia te są dostępne na Uniwersytecie Wrocławskim (I i II stopień) oraz Uniwersytecie Szczecińskim (I stopień). W rekrutacji na UWr bierze się pod uwagę wyniki z dwóch wybranych przedmiotów maturalnych: biologii, chemii, matematyki, fizyki, fizyki i astronomii, a także  wyniki z egzaminu pisemnego z języka nowożytnego. Natomiast starając się o przyjęcie na uczelnię szczecińską, należy wybrać po jednym przedmiocie z trzech grup kwalifikacyjnych:

 • grupa I: biologia, chemia, język obcy nowożytny, matematyka
 • grupa II: fizyka i astronomia/fizyka, geografia, informatyka
 • grupa III: język polski , wiedza o społeczeństwie

Absolwenci kierunku genetyka lub genetyka i biologia eksperymentalna uzyskują wiedzę i kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia w: placówkach naukowych i badawczych prowadzących badania związane z medycyną i ochroną środowiska, w ośrodkach hodowli zwierząt i roślin, w laboratoriach analitycznych i diagnostycznych, w przemyśle farmaceutycznym, w kryminalistyce i medycynie sądowej, przy produkcji żywności, w branży nasiennej, a także w szpitalach i poradniach jako specjalista od nowotworów, chorób dziedzicznych czy bezpłodności.

[Głosów:1    Średnia:2/5]