Notariusz to prawnik, a także funkcjonariusz publiczny. Osoba ta zajmuje się dokonywaniem czynności notarialnych, świadczy także pomoc prawną. Do notariusza można zgłosić się gdy chcemy nadać formę notarialną ważnym dokumentom, na przykład potwierdzić tożsamość przy rekrutacji na studia. Głównym zadaniem notariusza jest dopilnowanie poprawnego obiegu prawnego dokumentów.

Notariat w Polsce.

Prawo o notariacie mówi o pracy notariusza. W myśl tej ustawy notariusz jest powołany do wykonywania czynności, którym strony są zobowiązane nadać formę notarialną.W Polsce, większość dokumentów, aby była skuteczna, musi być dokonana w formie aktu notarialnego, by zyskać skuteczność. W naszym kraju do notariusza można się zwracać się „rejencie” lub „sędzio”. Takie nazewnictwo wynika z długiej historii polskiego notariatu.

Zarys historyczny.

Historia notariatu w naszym kraju jest bardzo bogata. Jej początki owiane są nieścisłościami i przypominają bardziej legendę niż faktyczny stan rzeczy. Twierdzi się, że pierwsze dokumenty typu notarialnego powstały już za czasów Bolesława Krzywoustego. Niezaprzeczalny fakt stanowi jednak decyzja z 1284 roku na mocy której papież Marcin IV upoważnił arcybiskupa Jakuba II Świnkę do mianowania dwóch notariuszy publicznych. Najstarszym polskim dokumentem notarialnym jest ten sporządzony w 1287 roku przez notariusza Budzisława. Rozkwit notariatu w Polsce przypada na czternasty wiek, kiedy Polska potrzebowała wielu wiarygodnych dokumentów i poświadczeń notarialnych podczas walk z Krzyżakami.

Akt notarialny.

Czym jest tajemniczo brzmiący akt notarialny? Pod tym sformułowaniem kryje się nic innego jak następująca definicja: aktem notarialnym nazywamy dokument urzędowy, który potwierdza dokonanie danej czynności prawnej. Sporządzenie takiego dokumentu to wynik wymogów prawa lub woli obu stron. Prawo o notariacie określa również tryb sporządzania i postępowania z aktami notarialnymi. Akt notarialny musi obowiązkowo zawierać: dokładną datę oraz miejsce sporządzenia dokumentu, dane osobowe notariusza (w tym siedzibę jego kancelarii), oświadczenia stron a także ich własnoręczne podpisy oraz podpis notariusza. Akt notarialny powinien być odczytany przez notariusza lub przez inną osobę w jego obecności jeszcze przed podpisaniem. Akty w oryginalnej formie nie mogą znajdować się poza kancelarią wykonującego je notariusza. Co ciekawe, testament może, ale nie musi być sporządzony w formie takiego aktu.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl

[Głosów:1    Średnia:5/5]